Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [The Reptile Database]

Telescopus fallax Fleischmann, 1831

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Reptilia Red: Squamata Nadfamilija: Colubroidea Familija: Colubridae Podfamilija: Colubrinae Rod: Telescopus

Taksonomski izvor: The Reptile Database

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 96

Catalogue of Life ID: 28901299

Telescopus fallax Fleischmann, 1831 u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
zmija mačka, crnokrpica, pržac
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: NT

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: IV

Bernska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0