Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [The Reptile Database]

Pseudopus apodus (Pallas, 1775)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Reptilia Red: Squamata Nadfamilija: Diploglossa Familija: Anguidae Podfamilija: Anguinae Rod: Pseudopus

Taksonomski izvor: The Reptile Database

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 94

Catalogue of Life ID: 28899547

Pseudopus apodus (Pallas, 1775) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
blavor
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): NE

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: LC

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: Z

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: IV

Bernska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0