Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [The Reptile Database]

Malpolon insignitus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Reptilia Red: Squamata Nadfamilija: Elapoidea Familija: Psammophiidae Rod: Malpolon

Taksonomski izvor: The Reptile Database

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 83

Catalogue of Life ID: 28896628

Malpolon insignitus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
velveđa
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): NE

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: LC

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: Z

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0