Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [The Reptile Database]

Vipera ursinii (Bonaparte, 1835)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Reptilia Red: Squamata Familija: Viperidae Podfamilija: Viperinae Rod: Vipera

Taksonomski izvor: The Reptile Database

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 102

Catalogue of Life ID: 28888817

Vipera ursinii (Bonaparte, 1835) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
planinski šargan
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Crvena lista Srbije: EN

Crvena lista Hrvatske: EN

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II, IV

Bernska konvencija: II

CITES: I

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0