Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [The Reptile Database]

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Reptilia Red: Squamata Familija: Viperidae Podfamilija: Viperinae Rod: Vipera

Taksonomski izvor: The Reptile Database

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 101

Catalogue of Life ID: 28888712

Vipera berus (Linnaeus, 1758) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
šarka
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): NE

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Crvena lista Srbije: VU

Crvena lista Hrvatske: NT

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0