MODUL ZAŠTIĆENE VRSTE RS

Modul zaštićene vrste sadrži vrste koje su zaštićene Uredbom o strogo zaštićenim i zaštićenim vrstama Republike Srpske, "Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 65/20. Prema Uredbi to su divlje vrste koje su ugrožene ili mogu postati ugrožene, koje imaju poseban značaj iz genetičkog, ekološkog, ekosistemskog, naučnog, zdravstvenog, ekonomskog i drugog aspekta, te se štite kao strogo zaštićene divlje vrste ili zaštićene divlje vrste.

Za potrebe Uredbe ekspertski timovi su procjenjivali vrste koristeći kriterijume koje je izradio Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, a rezultat timskog rada su zaštićeni i strogo zaštićeni taksaoni koji su na sistematičan način predstavljeni u ovom modulu.

Pored statusa zaštite u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode u Republici Srpskoj, svi taksoni nose podatak o zaštiti prema propisima iz drugih oblasti, statusu zaštite prema međunarodnim konvencijama, statusu zaštite u Federaciji BiH i zemljama regiona, ukoliko takvi statusi postoje.