Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [SpeciesFungorum 2021]

Peziza apiculata Cooke

Klasifikacija: Carstvo: Fungi Odjeljak: Ascomycota Klasa: Pezizomycetes Red: Pezizales Familija: Pezizaceae Rod: Peziza

Taksonomski izvor: Kew Mycology

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 197

Catalogue of Life ID: 42205792

Peziza apiculata Cooke u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
šiljatosporna čašica
SINONIMI:
Aleuria apiculata (Cooke) Boud. ,  Aleurina apiculata (Cooke) Sacc. & P.Syd. ,  Discina apiculata (Cooke) Seaver ,  Galactinia apiculata (Cooke) Le Gal ,  Peziza apiculata f. alba Van Vooren & Moyne ,  Peziza apiculata f. apiculata Cooke ,  Peziza apiculata var. apiculata Cooke ,  Peziza apiculata var. flavobrunnea Donadini ,  Peziza polarispinosa J.Moravec ,  Phaeopezia apiculata (Cooke) Sacc.
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: Nema

Crvena lista Hrvatske: VU

Uzrok ugroženosti: osjetljivost i ranjivost staništa (inundacijske zone tekućica)

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0