Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Euro+Med]

Scilla lakusicii Šilić

Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne Hercegovine Sarajevu Prir. Nauke 30: 30. 1991
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Spermatophytina Klasa: Magnoliopsida Nadred: Lilianae Red: Asparagales Familija: Asparagaceae Rod: Scilla L.

Taksonomski izvor: World Checklist of Selected Plant Families (2010), copyright © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 30588

Takson u EURO+MED: Scilla lakusicii Šilić

Scilla lakusicii Šilić u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Lakušićev procjepak
SINONIMI:
Chouardia lakusicii (Šilić) Speta
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: Nema

Endemizam: EN

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0