Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Euro+Med]

Ophioglossum azoricum C.Presl

Suppl. Tent. Pterid.: 49. 1845
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Pteridophytina B. Boivin Klasa: Polypodiopsida Cronquist & al. Red: Ophioglossales Link Familija: Ophioglossaceae Martinov Rod: Ophioglossum L.

Taksonomski izvor: Christenhusz, M. & Raab-Straube, E. von (2013): Polypodiopsida. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 22829

Ophioglossum azoricum C.Presl u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Azurski zmijski jezik
SINONIMI:
Ophioglossum sabulicolum Sauzé & Maillard ,  Ophioglossum vulgatum subsp. ambiguum (Coss. & Germ.) E.F.Warb. ,  Ophioglossum vulgatum var. ambiguum Coss. & Germ.
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0