Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Euro+Med]

Marsilea quadrifolia L.

Sp. Pl.: 1099. 1753
Klasifikacija: Carstvo: Plantae Odjeljak: Tracheophyta Pododjeljak: Pteridophytina B. Boivin Klasa: Polypodiopsida Cronquist & al. Red: Salviniales Bartl. Familija: Marsileaceae Mirb. Rod: Marsilea L.

Taksonomski izvor: Christenhusz, M. & Raab-Straube, E. von (2013): Polypodiopsida. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 20550

Takson u EURO+MED: Marsilea quadrifolia L.

Marsilea quadrifolia L. u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Raznorotka, marsilea
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: EN

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II, IV

Bernska konvencija: I

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0