Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Telestes souffia (Risso, 1827)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Telestes

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 237

Catalogue of Life ID: 42905593

Telestes souffia (Risso, 1827) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
škobaljica, jelšovka, blistavac
SINONIMI:
Chondrostoma rysela Agassiz, 1835 ,  Leuciscus agassii Valenciennes, 1844 ,  Leuciscus agassizii Valenciennes, 1844 ,  Leuciscus agassizi Valenciennes, 1844 ,  Leuciscus souffia infrasp. agassizi Valenciennes, 1844 ,  Leuciscus souffia Risso, 1827 ,  Leuciscus souffia infrasp. souffia Risso, 1826 ,  Leuciscus soufia Risso, 1827 ,  Telestes agassizii (Valenciennes, 1844) ,  Telestes agassizi (Valenciennes, 1844) ,  Telestes rysela Heckel, 1851 ,  Telestes soufia infrasp. soufia (Risso, 1827)
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Crvena lista Hrvatske: VU

Uzrok ugroženosti: Zagađenje vode; regulacija vodotoka

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0