Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Salmo obtusirostris (Heckel, 1851)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Salmoniformes Familija: Salmonidae Rod: Salmo

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 220

Catalogue of Life ID: 42909066

Salmo obtusirostris (Heckel, 1851) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
neretvanska mekousna pastrmka
SINONIMI:
Salar obtusirostris Heckel, 1851 ,  Salmo obtusirostris infrasp. oxyrhynchus Steindachner, 1882 ,  Salmothymus obtusirostris (Heckel, 1851) ,  Salmothymus zetensis Hadzisce, 1960 ,  Salmo zetensis (Hadzisce, 1960) ,  Thymallus microlepis Steindachner, 1874 ,  Trutta obtusirostris infrasp. krkensis Karaman, 1927 ,  Trutta obtusirostris infrasp. salonitana Karaman, 1927
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): EN

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): EN

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: CR

Crvena lista Hrvatske: CR

Uzrok ugroženosti: Regulacija i pregrađivanje vodotoka; zagađenje vode; prekomjeran izlov; ribogojilišta; unos alohtonih salmonidnih vrsta

Endemizam: Endem jadranskog sliva

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: P, L

Status zaštite u Federaciji BiH: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Р, L

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0