Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Salmo marmoratus Cuvier, 1829

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Salmoniformes Familija: Salmonidae Rod: Salmo

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 219

Catalogue of Life ID: 42903039

Salmo marmoratus Cuvier, 1829 u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
glavatica
SINONIMI:
Salar genivittatus Heckel & Kner, 1858 ,  Salmo trutta infrasp. marmoratus Cuvier, 1829 ,  Trutta adriatica Kolombatovic, 1890 ,  Trutta fario infrasp. marmorata Siebold, 1863
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: CR

Crvena lista Hrvatske: CR

Uzrok ugroženosti: Regulacija i pregrađivanje vodotoka; pretjeran izlov; unos uzgojnih formi potočne pastrmke

Endemizam: Endem jadranskog sliva

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: P, L

Status zaštite u Federaciji BiH: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Р, L

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0