Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Leuciscus

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 186

Catalogue of Life ID: 42911991

Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
bolen, landov
SINONIMI:
Alburnus iblioides Kessler, 1872 ,  Aspius aspius infrasp. aspius (Linnaeus, 1758) ,  Aspius aspius infrasp. iblioides (Kessler, 1872) ,  Aspius aspius (Linnaeus, 1758) ,  Aspius aspius infrasp. taeniatus (Eichwald, 1831) ,  Aspius erytrostomus Kessler, 1877 ,  Aspius linnei Malm, 1877 ,  Aspius rapax Agassiz, 1835 ,  Aspius rapax infrasp. jaxartensis Kessler, 1874 ,  Aspius transcaucasicus Warpachovski, 1896 ,  Aspius vulgaris Leiblein, 1853 ,  Cyprinus aspius Linnaeus, 1758 ,  Cyprinus rapax Leske, 1774 ,  Cyprinus rapax Pallas, 1814 ,  Cyprinus taeniatus Eichwald, 1831
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC

Crvena lista Hrvatske: VU

Uzrok ugroženosti: Smanjenje populacija njegovog plijena (dr. vrste riba); zagađenje vode; regulacija vodotoka; alohtone vrste

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u FBiH: P

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: P

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II, V

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0