Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Huso huso (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Acipenseriformes Familija: Acipenseridae Rod: Huso

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 178

Catalogue of Life ID: 42895637

Huso huso (Linnaeus, 1758) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
moruna, beluga
SINONIMI:
Acipenser albula Forster, 1767 ,  Acipenser beluga Forster, 1767 ,  Acipenser huso Linnaeus, 1758 ,  Acipenser schypa Gmelin, 1789 ,  Acipenser shyp Forster, 1767 ,  Acipenser vallisnerii Molin, 1853 ,  Huso huso infrasp. caspicus Babushkin, 1942 ,  Huso huso infrasp. maeoticus Sal'nikov & Malyatskii, 1934 ,  Huso huso infrasp. orientalis Lelek, 1987 ,  Huso huso infrasp. ponticus Sal'nikov & Malyatskii, 1934 ,  Huso ichthyocolla Bonaparte, 1846
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): CR

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): CR

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Crvena lista Hrvatske: RE

Uzrok ugroženosti: Regulacija i pregrađivanje vodotoka čime je spriječena njihova migracija; prekomjeran izlov

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0