Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Hucho hucho (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Salmoniformes Familija: Salmonidae Rod: Hucho

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 177

Catalogue of Life ID: 42896203

Hucho hucho (Linnaeus, 1758) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
mladica, dunavski losos
SINONIMI:
Hucho germanorum Günther, 1866 ,  Salmo hucho Linnaeus, 1758
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): EN

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): EN

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Crvena lista Hrvatske: EN

Uzrok ugroženosti: Prekomjeran izlov; regulacija i pregradnja vodotoka, zagađenje i eutrofikacija voda

Endemizam: Endem dunavskog sliva

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: Р, L

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Zaštićena lovostajem u RS: Р, L

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II, V

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0