Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Delminichthys ghetaldii (Steindachner, 1882)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Cypriniformes Familija: Cyprinidae Rod: Delminichthys

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 165

Catalogue of Life ID: 42911243

Delminichthys ghetaldii (Steindachner, 1882) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
popovska gaovica
SINONIMI:
Paraphoxinus ghetaldii Steindachner, 1882 ,  Paraphoxinus ghethaldii Steindachner, 1882 ,  Paraphoxinus pstrossii Steindachner, 1882 ,  Paraphoxinus pstrossi Steindachner, 1882 ,  Phoxinellus ghetaldii (Steindachner, 1882) ,  Phoxinellus pstrossii (Steindachner, 1882)
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: EN

Crvena lista Hrvatske: EN

Uzrok ugroženosti: Uništavanje staništa; zagađenje vode

Endemizam: Endem jadranskog sliva

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u Federaciji BiH: Z

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0