Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Alosa immaculata Bennett, 1835

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Clupeiformes Familija: Clupeidae Rod: Alosa

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 135

Catalogue of Life ID: 42894643

Alosa immaculata Bennett, 1835 u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
dunavska haringa
SINONIMI:
Alosa kessleri infrasp. pontica (Eichwald, 1838) ,  Alosa pontica infrasp. danubii Antipa, 1904 ,  Alosa pontica (Eichwald, 1838) ,  Alosa pontica infrasp. nigrescens Antipa, 1904 ,  Alosa pontica infrasp. pontica (Eichwald, 1838) ,  Alosa pontica infrasp. russac Antipa, 1904 ,  Alosa pontica var. moriac Antipa, 1909 ,  Caspialosa kessleri infrasp. pontica (Eichwald, 1838) ,  Caspialosa pontica infrasp. chtamalocephala Isachenko, 1925 ,  Caspialosa pontica (Eichwald, 1838) ,  Caspialosa pontica infrasp. hypselocephala Isachenko, 1925 ,  Clupea eichwaldi Grimm, 1901 ,  Clupea eichwaldii Grimm, 1901 ,  Clupea pontica Eichwald, 1838
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: DD

Crvena lista Hrvatske: DD

Uzrok ugroženosti: Regulacija i pregrađivanje vodotoka

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II, V

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0