Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Acipenser sturio Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Acipenseriformes Familija: Acipenseridae Rod: Acipenser

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 128

Catalogue of Life ID: 42891889

Acipenser sturio Linnaeus, 1758 u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
atlanska jesetra
SINONIMI:
Accipenser attilus Rafinesque, 1820 ,  Accipenser sturio Linnaeus, 1758 ,  Acipenser attilus Gray, 1851 ,  Acipenser ducissae Duméril, 1870 ,  Acipenser europaeus Brusina, 1902 ,  Acipenser fitzingeri Duméril, 1870 ,  Acipenser fitzingerii Duméril, 1870 ,  Acipenser hospitus Krøyer, 1852 ,  Acipenser laevissimus Duméril, 1870 ,  Acipenser latirostris Parnell, 1831-37 ,  Acipenser milberti Duméril, 1870 ,  Acipenser nehelae Duméril, 1870 ,  Acipenser podapos Duméril, 1870 ,  Acipenser stureio Linnaeus, 1758 ,  Acipenser sturioides Malm, 1861 ,  Acipenser thompsonii Ball, 1856 ,  Acipenser valenciennii Duméril, 1870 ,  Acipenser yarrellii Duméril, 1867 ,  Arcipenser sturio Linnaeus, 1758 ,  Sturio vulgaris Rafinesque, 1810
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): CR

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): CR

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: CR

Crvena lista Hrvatske: RE

Uzrok ugroženosti: Regulacija i pregrađivanje vodotoka čime je spriječena njihova migracija; prekomjeran izlov

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u Federaciji BiH: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: L

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: V

Bernska konvencija: III

CITES: II

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0