Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Acipenseriformes Familija: Acipenseridae Rod: Acipenser

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 126

Catalogue of Life ID: 42892685

Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
kečiga, nosatica
SINONIMI:
Acipenser aleutensis Fitzinger, 1836 ,  Acipenser dubius Heckel, 1836 ,  Acipenser gmelini Fitzinger, 1836 ,  Acipenser jeniscensis Herzenstein, 1895 ,  Acipenser jenisensis Herzenstein, 1895 ,  Acipenser kamensis Lovetsky, 1834 ,  Acipenser kankreni Duméril, 1870 ,  Acipenser kostera Fitzinger, 1832 ,  Acipenser lovetzkyi Duméril, 1870 ,  Acipenser marsiglii Brandt, 1833 ,  Acipenser pygmaeus Pallas, 1814 ,  Acipenser ruthenicus Brusina, 1902 ,  Acipenser ruthensis Linnaeus, 1758 ,  Acipenser ruthenus infrasp. grisescens Brandt, 1853 ,  Acipenser ruthenus infrasp. leucotica Brandt, 1853 ,  Acipenser ruthenus infrasp. rutzskyi Johansen, 1946 ,  Acipenser ruthenus infrasp. ruzskyi Johansen, 1946 ,  Acipenser ruthenus var. alba Antipa, 1909 ,  Acipenser ruthenus var. albinea Brusina, 1902 ,  Acipenser ruthenus var. birostrata Brusina, 1902 ,  Acipenser ruthenus var. brevirostris Antipa, 1909 ,  Acipenser ruthenus var. erytraea Antipa, 1909 ,  Acipenser ruthenus var. obtusirostra Brusina, 1902 ,  Acipenser ruthenus var. obtusirostris Brusina, 1902 ,  Acipenser ruthenus var. septemcarinata Brusina, 1902 ,  Acipenser sterlet Brusina, 1902 ,  Sterledus ruthenus infrasp. sibiricus Dybowski, 1874
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Crvena lista Hrvatske: VU

Uzrok ugroženosti: Prekomjeran uzlov; zagađenje vode; regulacija i pregrađivanje vodotoka, prkomjeran izlov

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u FBiH: Р, L

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: Р, L

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: V

Bernska konvencija: III

CITES: II

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0