Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [FishBase 2021]

Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Actinopterygii Red: Acipenseriformes Familija: Acipenseridae Rod: Acipenser

Taksonomski izvor: FishBase 2021

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 123

Catalogue of Life ID: 42902401

Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833 u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
ruska jesetra, čičkava jesetra, kašikar
SINONIMI:
Acipenser aculeatus Lovetsky, 1834 ,  Acipenser brevirostris Heckel, 1836 ,  Acipenser colchicus Marti, 1940 ,  Acipenser gueldenstadti Brandt & Ratzeburg, 1833 ,  Acipenser gueldenstadti infrasp. colchica Marti, 1940 ,  Acipenser gueldenstadtii Brandt & Ratzeburg, 1833 ,  Acipenser gueldenstadti var. colchica Marti, 1940 ,  Acipenser gueldenstaedti infrasp. acutirostris Antipa, 1909 ,  Acipenser gueldenstaedti Brandt & Ratzeberg, 1833 ,  Acipenser gueldenstaedti infrasp. colchicus Marti, 1940 ,  Acipenser gueldenstaedti infrasp. golis Antipa, 1909 ,  Acipenser gueldenstaedtii infrasp. colchicus Marti, 1940 ,  Acipenser gueldenstaedtii infrasp. scobar Antipa, 1909 ,  Acipenser gueldenstaedtii var. colchicus Marti, 1940 ,  Acipenser gueldenstaedti infrasp. longirostris Antipa, 1909 ,  Acipenser gueldenstaedti infrasp. scaber Antipa, 1909 ,  Acipenser gueldenstaedti infrasp. tanaica Marti, 1940 ,  Acipenser guldenstadti Brandt & Ratzeberg, 1833 ,  Acipenser güldenstädti Brandt & Ratzeberg, 1833 ,  Acipenser guldenstaedti Brandt & Ratzeberg, 1833 ,  Acipenser güldenstaedti Brandt & Ratzeberg, 1833 ,  Acipenser macrophthalmus Heckel, 1836 ,  Acipenser medius Heckel, 1836 ,  Acipenser pygmaeus Reisinger, 1830 ,  Acipenser tücka Heckel, 1836 ,  Acipenser tuecka Heckel, 1836
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): CR

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): CR

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: DD

Crvena lista Hrvatske: RE

Uzrok ugroženosti: Regulacija i pregrađivanje vodotoka čime je spriječena njihova migracija; prekomjeran izlov

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u RS: L

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: V

CITES: II

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0