Silene prilepensis Micevski

Family: Caryophyllaceae

Original taxon name: Silene prilepensis Micevski

Author of the original taxon name: Micevski, K.

Classic locality: MK:Prilep – Ms. Kozjak, in saxosis calcareis supra pagum Trojaci, 1400 m (09. 06. 1984, leg. et det. K. Micevski)

Reference where the scientific name of taxon was first described in: Micevski, K. (1991). Noviteti vo familijata Caryophyllaceae vo florata na Makedonija. Prilozi, Oddelenie za Bioloshki i Meditsinski Nauki. Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, 9: 39-50 pp.

Economy where the taxon was described in: MKD

Specific description of the place: Prilep: Mt Kozjak-v. Trojaci

Global distribution of taxon: MKD

Reference where the scientific name of taxon was accepted in: Micevski, K. (1993). Flora na Republika Makedonija, 1,2. Macedonian Academy of Sciences and Arts. Skopje: 153-391 pp.