Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Falconiformes Familija: Falconidae Podfamilija: Falconinae Tribus: Falconini Rod: Falco

Taksonomski izvor: del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A. and Fishpool, L.D.C. 2014. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines. Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 571

Catalogue of Life ID: 35517771

Falco peregrinus Tunstall, 1771 u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Sivi soko
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: DD (gnijezdeća populacija)

Crvena lista Srbije: EN (gnijezdeća populacija); NT (negnijezdeća populacija)

Crvena lista Hrvatske: VU (gnijezdeća populacija); NA (zimujuća populacija)

Uzrok ugroženosti: Trovanje od strane uzgajivača golubova i sl., uništavanje i progon gnjezdećih parova, uznemiravanje, krivolov i sl.

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: TZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o pticama EU: I

Bernska konvencija: II

CITES: I

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0