Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Accipitriformes Familija: Accipitridae Podfamilija: Accipitrinae Tribus: Accipitrini Rod: Milvus

Taksonomski izvor: Handbook of the Birds of the World and BirdLife International. 2020. Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 5.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 545

Catalogue of Life ID: 35517680

Milvus migrans (Boddaert, 1783) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Crna lunja
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: RE (gnijezdeća populacija)

Crvena lista Srbije: EN (gnijezdeća populacija); DD (negnijezdeća populacija)

Crvena lista Hrvatske: EN (gnijezdeća populacija)

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: TZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o pticama EU: I

Bernska konvencija: III

CITES: II

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0