Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Charadriiformes Familija: Laridae Podfamilija: Sterninae Rod: Chlidonias

Taksonomski izvor: del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A. and Fishpool, L.D.C. 2014. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines. Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 506

Catalogue of Life ID: 35518827

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Crna čigra
SINONIMI:
Chilidonias niger (Linnaeus, 1758)
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: DD (gnijezdeća populacija)

Crvena lista Srbije: CR (gnijezdeća populacija); LC (negnijezdeća populacija)

Crvena lista Hrvatske: NA (gnijezdeća populacija)

Uzrok ugroženosti: Nedovoljno poznati. Vjerovatno opšti faktori ugrožavanja vodenih staništa (isušivanje, degradacija vegetacije, zagađenje, eksploatacija materijala, krivolov i uznemiravanje).

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: TZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o pticama EU: I

Bernska konvencija: II

Bonska konvencija: II*

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0