Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Charadriiformes Familija: Haematopodidae Rod: Haematopus

Taksonomski izvor: Handbook of the Birds of the World and BirdLife International. 2019. Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 4.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 454

Catalogue of Life ID: 35518425

Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Ostrigar
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): NT

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): VU

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: Nema

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: Nema

Uzrok ugroženosti: Nedovoljno poznati. Vjerovatno isušivanje i degradacija većih otvorenih vodenih staništa.

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: Ne

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o pticama EU: IIB

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0