Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Gulosus aristotelis (Linnaeus, 1761)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Suliformes Familija: Phalacrocoracidae Rod: Gulosus

Taksonomski izvor: del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A. and Fishpool, L.D.C. 2014. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines. Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 451

Gulosus aristotelis (Linnaeus, 1761) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Morski vranac
SINONIMI:
Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: Nema

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: LC (gnijezdeća populacija)

Uzrok ugroženosti: Nije primjernjivo.

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: LD

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o pticama EU: I*

Bernska konvencija: II**; III*

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0