Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Zapornia parva (Scopoli, 1769)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Gruiformes Familija: Rallidae Podfamilija: Rallinae Rod: Zapornia

Taksonomski izvor: del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A. and Fishpool, L.D.C. 2014. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines. Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 426

Zapornia parva (Scopoli, 1769) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Sivi barski pjetlić
SINONIMI:
Porzana parva (Scopoli, 1769)
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC (gnijezdeća populacija)

Crvena lista Srbije: NT (gnijezdeća populacija); LC (negnijezdeća populacija)

Crvena lista Hrvatske: EN (gnijezdeća populacija); NA (zimujuća populacija)

Uzrok ugroženosti: Isti kao na globalnom nivou.

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: TZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: Ne

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o pticama EU: I

Bernska konvencija: II

Bonska konvencija: II*

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0