Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Anas crecca Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Anseriformes Familija: Anatidae Podfamilija: Anatinae Tribus: Anatini Rod: Anas

Taksonomski izvor: Handbook of the Birds of the World and BirdLife International. 2020. Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 5.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 404

Catalogue of Life ID: 35517365

Anas crecca Linnaeus, 1758 u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Krdža
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: DD (gnijezdeća populacija); LC (negnijezdeća populacija)

Crvena lista Srbije: NA (gnijezdeća populacija); LC (negnijezdeća populacija)

Crvena lista Hrvatske: Nema

Uzrok ugroženosti: A4, A5, A6, B1, C1, C2, C3, C4, F6, G1

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: LZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: LZ (01.09.-01.03.)

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o pticama EU: IIA; IIIB

Bernska konvencija: III

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0