Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Spatula querquedula (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Anseriformes Familija: Anatidae Podfamilija: Anatinae Tribus: Anatini Rod: Spatula

Taksonomski izvor: del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A. and Fishpool, L.D.C. 2014. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines. Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 398

Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Grogotovac
SINONIMI:
Anas querquedula Linnaeus, 1758
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: NT (gnijezdeća populacija)

Crvena lista Srbije: EN (gnijezdeća populacija); LC (negnijezdeća populacija)

Crvena lista Hrvatske: NT (gnijezdeća populacija); NA (zimujuća populacija)

Uzrok ugroženosti: A4, A5, C1, C2, C3, C4, G1, G2, K2

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Zaštićena lovostajem u RS: LD

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: LZ (01.09.-01.03.)

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o pticama EU: IIA

Bernska konvencija: III

Bonska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0