Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Galliformes Familija: Phasianidae Podfamilija: Phasianinae Tribus: Tetraonini Rod: Perdix

Taksonomski izvor: del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A. and Fishpool, L.D.C. 2014. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines. Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 367

Catalogue of Life ID: 35518031

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Poljska jarebica
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: NT (gnijezdeća populacija)

Crvena lista Srbije: VU (gnijezdeća populacija); NA (negnijezdeća populacija)

Crvena lista Hrvatske: LC (gnijezdeća populacija)

Uzrok ugroženosti: A1, A2, A3, C1, C2, F8

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: LZ (01.10.-05.01.)

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: LZ (15.09.-31.12.)

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o pticama EU: I* samo P. p. italica P. p. hispaniensis; IIA; IIIA

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0