Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v5]

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Aves Red: Galliformes Familija: Phasianidae Podfamilija: Phasianinae Tribus: Phasianini Rod: Phasianus

Taksonomski izvor: del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A. and Fishpool, L.D.C. 2014. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines. Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 366

Catalogue of Life ID: 35518023

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Fazan
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: LC (gnijezdeća populacija)

Crvena lista Srbije: NA (gnijezdeća populacija); LC (negnijezdeća populacija)

Crvena lista Hrvatske: NA (gnijezdeća populacija)

Uzrok ugroženosti: Vrsta uveliko zavisi od mjera upravljanja (vještački uzgoj, unošenje u lovišta, korišćenje, zaštita i dr.) lovačkih organizacija.

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: Z

Zaštićena lovostajem u RS: LZ (M i Ž-01.10.-05.01.)

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Zaštićena lovostajem u FBiH: LZ (01.10.-15.01.)

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o pticama EU: IIA; IIIA

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0