Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Amphibian Species of the World 6.1]

Triturus macedonicus (Karaman, 1922)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Amphibia Red: Caudata Familija: Salamandridae Podfamilija: Pleurodelinae Rod: Triturus

Taksonomski izvor: Amphibian Species of the World 6.1

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 52

Catalogue of Life ID: 7161500

Triturus macedonicus (Karaman, 1922) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Makedonski krestasti vodenjak
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0