Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Amphibian Species of the World 6.1]

Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Amphibia Red: Caudata Familija: Salamandridae Podfamilija: Pleurodelinae Rod: Triturus

Taksonomski izvor: Amphibian Species of the World 6.1

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 51

Catalogue of Life ID: 7161465

Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Dunavski triton, podunavski mrmoljak
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): NT

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): NT

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: Nema

Crvena lista Srbije: NT

Crvena lista Hrvatske: NT

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II

Bernska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0