Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Amphibian Species of the World 6.1]

Rana graeca Boulenger, 1891

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Amphibia Red: Anura Familija: Ranidae Rod: Rana

Taksonomski izvor: Amphibian Species of the World 6.1

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 46

Catalogue of Life ID: 7160141

Rana graeca Boulenger, 1891 u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Potočna žaba, grčka žaba
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: NT

Crvena lista Srbije: LC

Crvena lista Hrvatske: Nema

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: IV

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0