Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Amphibian Species of the World 6.1]

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Amphibia Red: Anura Familija: Ranidae Rod: Pelophylax

Taksonomski izvor: Amphibian Species of the World 6.1

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 40

Catalogue of Life ID: 7161337

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Mala zelena žaba
SINONIMI:
Rana esculenta Linnaeus, 1758 ,  Rana lessonae Camerano, 1882 ,  Rana lessonae infrasp. pannonica Karaman, 1948
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: Nema

Crvena lista Srbije: DD

Crvena lista Hrvatske: LC

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: Z

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: Z

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: IV

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0