Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Amphibian Species of the World 6.1]

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Amphibia Red: Anura Familija: Pelobatidae Rod: Pelobates

Taksonomski izvor: Amphibian Species of the World 6.1

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 38

Catalogue of Life ID: 7160878

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Češnjarka, obična češnjarka
SINONIMI:
Bufo fuscus Laurenti, 1768
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: Nema

Crvena lista Srbije: DD

Crvena lista Hrvatske: DD

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Direktiva o staništima EU: IV

Bernska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0