Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Amphibian Species of the World 6.1]

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Amphibia Red: Caudata Familija: Salamandridae Podfamilija: Pleurodelinae Rod: Lissotriton

Taksonomski izvor: Amphibian Species of the World 6.1

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 37

Catalogue of Life ID: 7161482

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Mali vodenjak, mali mrmoljak
SINONIMI:
Lacerta vulgaris Linnaeus, 1758 ,  Lophinus vulgaris (Linnaeus, 1758) ,  Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: VU

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: LC

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: Z

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Z

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0