Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Amphibian Species of the World 6.1]

Lissotriton graecus (Wolterstorff, 1906)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Amphibia Red: Caudata Familija: Salamandridae Podfamilija: Pleurodelinae Rod: Lissotriton

Taksonomski izvor: Amphibian Species of the World 6.1

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 36

Lissotriton graecus (Wolterstorff, 1906) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Mediteranski vodenjak, grčki vodenjak
SINONIMI:
Triton meridionalis infrasp. graeca Wolterstorff, 1906 ,  Triton vulgaris infrasp. graeca Wolterstorff, 1906 ,  Triton vulgaris infrasp. intermedia Kolombatovic, 1907 ,  Triturus meridionalis infrasp. graeca (Wolterstorff, 1906) ,  Triturus vulgaris infrasp. graecus (Wolterstorff, 1906) ,  Triturus vulgaris infrasp. schreiberi Wolterstorff, 1914 ,  Triturus vulgaris infrasp. tomasinii Wolterstorff, 1908
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: NE

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): Nema

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: Nema

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: LC

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: SZ

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: Nema

Status zaštite u Hrvatskoj: Nema

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Bernska konvencija: III

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0