Vrsta | PRIHVAĆEN TAKSON [Amphibian Species of the World 6.1]

Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

Klasifikacija: Carstvo: Animalia Odjeljak: Chordata Klasa: Amphibia Red: Anura Familija: Bombinatoridae Rod: Bombina

Taksonomski izvor: Amphibian Species of the World 6.1

Izvor podataka o rasprostranjenju:

ID imena u bazi: 30

Catalogue of Life ID: 7159321

Bombina bombina (Linnaeus, 1761) u Republici Srpskoj
NARODNA IMENA:
Crveni mukavac, crvenotrbi mukač, crveni mukač
SINONIMI:
UGROŽENOST:

Na "Crvenoj listi" RS: DA

Globalna Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Evropska Crvena lista (IUCN kategorija 2020): LC

Kategorija ugroženosti u Federaciji BiH: Nema

Crvena lista Srbije: Nema

Crvena lista Hrvatske: NT

STATUS ZAŠTITE:

Status zaštite u RS: Z

Status zaštite u Federaciji BiH: Nema

Status zaštite u Srbiji: SZ

Status zaštite u Hrvatskoj: SZ

Status zaštite u Crnoj Gori: Nema

Direktiva o staništima EU: II, IV

Bernska konvencija: II

PODACI O NALAZIMA (ukupno 0)

Nepublikovanih nalaza: 0

Publikovanih nalaza: 0