Euphorbia gregersenii K. Malý ex Beck

Family: Euphorbiaceae

Original taxon name: Euphorbia gregersenii

Author of the original taxon name: Malý, K

Classic locality: Bosna media in silvis promiscuis caesisque ac in pratis in valle Gostović prope Popova luka (ager Maglajensis) et valle Kamenica (ager Žepčensis); solo serpentino: 390-500 m

Reference where the scientific name of taxon was first described in: Malý, K (1920). Flora Bosne, Hercegovine i bivšeg Sandžaka Novog Pazara. II dio (9. nastavak). Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 32: 83-128 pp.

Economy where the taxon was described in: BIH(FBIH) BIH(FBIH)

Specific description of the place: Maglaj, valley Gostović near Popova Luka Žepče, valley Kamenica

Global distribution of taxon: BIH

Reference where the scientific name of taxon was accepted in: K. Malý ex Beck (1920). Flora Bosne, Hercegovine i bivšeg Sandžaka Novog Pazara. II dio (9. nastavak). Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 32: 83-128 pp.