Dianthus prilepensis Micevski

Family: Caryophyllaceae

Original taxon name: Dianthus prilepensis Micevski spec. nov.

Author of the original taxon name: Micevski, K.

Classic locality: MK:Prilep – Markovi Kuli, in pascuis montis, solo granitico 810 m.s.m. (20. 06. 1963, leg. et det. K. Micevski)

Reference where the scientific name of taxon was first described in: Micevski, K. (1990). Novitäten in der Gattung Dianthus L. (Caryophyllaceae) in der Flora der SR Makedonien. Prilozi, Oddelenie za Bioloshki i Meditsinski Nauki. Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, 8(1-2): 31-46 pp.

Economy where the taxon was described in: MKD

Specific description of the place: Prilep: Markovi Kuli

Global distribution of taxon: MKD

Reference where the scientific name of taxon was accepted in: Micevski, K. (1993). Flora na Republika Makedonija, 1,2. Macedonian Academy of Sciences and Arts. Skopje: 153-391 pp.