Centaurea kozjakensis Micevski

Family: Compositae

Original taxon name: Centaurea kozjakensis Micevski spec. nov.

Author of the original taxon name: Micevski, K.

Classic locality: Macedonia: Prilep:Mt Kozjak, in rupestribus calcareis supra pagum Pletvar, 1550 m.s.m., 26.7.1969, leg. K. Micevski (SKO)

Reference where the scientific name of taxon was first described in: Micevski, K. (1978). Centaurea kozjakensis, nov vid od Sect. Phalolepis (Cass.) DC od Makedonija. Prilozi, Oddelenie za Bioloshki i Meditsinski Nauki. Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, 16(1): 53-58 pp.

Economy where the taxon was described in: MKD

Specific description of the place: Prilep: Pletvar

Global distribution of taxon: MKD

Reference where the scientific name of taxon was accepted in: Greuter, W. & Raab-Straube, E. (2008). Med-Checklist 2, Dicotyledones (Compositae). Optima Secretariat; Med-Check Trust of OPTIMA; Euro+Med Plantbase Secretariat. Palermo; Gen?ve; Berlin: 798 pp pp.