Astragalus gracaninii Micevski

Family: Fabaceae

Original taxon name: Astragalus gracaninii Micevski spec. nov.

Author of the original taxon name: Micevski, K.

Classic locality: Jugoslavia:Kumanovo-"Krasta" in saxosis calcareis, supra pagum Pčinja, 18.IV.1970, leg. et det. K. Micevski (SKO!)

Reference where the scientific name of taxon was first described in: Micevski, K. (1971). Astragalus gracaninii Micevski spec. nov. vo florata na Makedonija. Godišen Zbornik Prirodno-Matematički Fakultet na Univerzitetot- Skopje. Biologija, 23: 121-130 pp.

Economy where the taxon was described in: MKD

Specific description of the place: Kumanovo-"Krasta"

Global distribution of taxon: MKD

Reference where the scientific name of taxon was accepted in: Greuter, W. et al. (1989). Med-Checklist 4, Dicotyledones (Lauraceae-Rhamnaceae). Optima Secretariat; Med-Check Trust of OPTIMA; Euro+Med Plantbase Secretariat. Gen?ve; Berlin: 458 pp pp.