Althaea vranjensis Diklić & Nikolić

Family: Malvaceae

Original taxon name: Althaea vranjensis

Author of the original taxon name: Diklić & Nikolić

Classic locality: Serbia australis, Vranje, Zlatokop, in herbidis, ruderatis, Leg. P. Černjavski, 13.09.1946; det. N. Diklić et V. Nikolić; in Herb. BEO!

Reference where the scientific name of taxon was first described in: Diklić & Nikolić (1982). Nova vrsta roda Althaea L. iz okoline Vranja. Glasnik Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu, 15: 63-68 pp.

Economy where the taxon was described in: SRB

Specific description of the place: Vranje, village Zlatokop

Global distribution of taxon: SRB

Reference where the scientific name of taxon was accepted in: Josifović, M. (1986). Flora SR Srbije, 10. Srpska akademija nauka i umetnosti. Beograd: 400 pp pp.